Voedselbedeling

Personen of gezinnen die moeilijkheden hebben om in hun basisbehoeften te voorzien, kunnen onder bepaalde voorwaarde aanspraak maken op voedselhulp van OCMW De Haan.

Het OCMW stelt dan gratis levensmiddelen ter beschikking aan deze personen of gezinnen. Er wordt een pakket samengesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften en de gezinssamenstelling van de aanvrager.

OCMW De Haan verdeelt ook voedsel van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen.

Wanneer kom je in aanmerking?

Het OCMW gaat via sociaal en financieel onderzoek na of je in aanmerking komt voor voedselhulp.