Thuiszorgpremie

Wanneer je je hulpbehoevende inwonende bejaarde vader, moeder, grootvader of grootmoeder of je bloed- en aanverwanten en volwassen mindervaliden tot in de tweede graad verzorgt, kan je een maandelijkse premie bekomen van € 50,00.

(let wel: echtgenoten uitgezonderd)

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de zorgbehoevende bejaarde dient minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt te hebben en de mindervalide persoon minstens de leeftijd van 18 jaar;
  • de periode van opname moet minstens 3 maanden belopen;
  • de bejaarde, zieke of mindervalide persoon moet werkelijk zorgbehoevend zijn.

Onder zorgbehoevend wordt verstaan: niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten, waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is; de evaluatie van deze verminderde zelfredzaamheid gebeurt door middel van de tabel “zelfredzaamheid” die door je huisarts wordt ingevuld.

  • de zorgverstrekker(s) moet(en) zich daadwerkelijk met de verzorging inlaten;
  • de zorgbehoevende en de zorgverstrekker(s) moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn;
  • de zorgbehoevende mag over geen netto-belastbaar inkomen beschikken dat anderhalve maal het bedrag van het leefloon te boven gaat, hetzij het gezinsbedrag indien het een bejaard gezin betreft, hetzij het bedrag van een alleenstaande indien het één persoon betreft.