Taxicheques

Op deze pagina:

Wat

Je vlot kunnen verplaatsen is belangrijk!

Omdat het aanbod van het openbaar vervoer in onze gemeente beperkt is, biedt het gemeentebestuur cheques aan waarmee je een taxirit kan betalen.

Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je per jaar 25 taxicheques kopen, die door jou en je gezinsleden kunnen gebruikt worden. 

Een taxicheque kost 8 euro en de gemeente betaalt hiervan 4 of 2 euro terug, al naargelang de categorie waartoe je behoort (zie 'Voorwaarden'). 

De cheques zijn 1 jaar geldig en kunnen niet worden ingeruild, doorgegeven of doorverkocht.

Voor wie

Voor inwoners van De Haan, met een beperkt inkomen, die

  • geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
  • zich (tijdelijk) moeilijk kunnen verplaatsen. 

Voorwaarden

  • De aanvrager moet op het moment van de aanvraag minstens 1 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van De Haan;
  • De aanvrager komt in aanmerking volgens de voorwaarden van het Hulpverleningskader van het OCMW (inkomen gerelateerd) (categorie 1);
  • De aanvrager komt niet in aanmerking volgens de voorwaarden van het Hulpverleningskader en heeft maximum 1 onroerend goed in zijn bezit waarvan het niet-geïndexeerd KI van deze niet hoger is dan € 1.500,00 (categorie 2).

Aanvraag

Vraag je taxicheques aan bij het Sociaal Huis.

De contactgegevens vind je aan de rechterkant van deze pagina.