Studiepremie

WAT?

Jaarlijkse financiële steun voor de ouders van studenten hoger onderwijs of voor studenten die zelf instaan voor hun opleidingskosten. 

PREMIE*

Minimum € 100 - maximum € 200

Aan te vragen vanaf 1 februari tot en met 31 augustus van het lopende academiejaar.

* Het bedrag van de studiepremie is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

VOOR WIE?

  • Ouders en/of student zijn gedomicilieerd in De Haan EN
  • Je ontvangt een (equivalent) leefloon OF
  • Je hebt een beperkt inkomen OF
  • Alle gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming.

WAARAAN MOET DE STUDENT VOLDOEN?

  • Er moet reeds een studietoelage aangevraagd zijn bij de dienst studietoelagen.
  • Minstens 3 maanden onafgebroken onderwijs volgen aan een erkende onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap.
  • Voltijds leerplan ( of gelijkgesteld ).
  • Oog op het behalen van een diplomacontract.
  • Zelfstandig studenten moeten hun financiële onafhankelijkheid kunnen aantonen.