Stookoliefonds

Het sociaal mazoutfonds

Indien u verwarmt met één van de volgende brandstoffen kan u in aanmerking komen voor een tussenkomst van het Sociaal verwarmingsfonds:

  • Huisbrandolie (of mazout) aan de pomp of in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
  • Verwarmingspetroleum aan de pomp
  • Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen)

Hoe vraagt u de toelage aan ?

Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.

Wat brengt u mee?

  • Een kopie van de leveringsfactuur of -bon
  • Identiteitskaart
  • Op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen

https://www.mi-is.be/nl/sociaal-mazoutfonds

MINIMALE LEVERING AARDGAS

Wanneer je tijdens de winterperiode (van 1 november tot 31 maart) onvoldoende geld hebt om je digitale aardgasmeter in prepaid functie op te laden en hierdoor dreigt zonder verwarming te vallen kan je een financiële steun vragen bij het OCMW.

Binnenkort komt hier meer informatie.