Sociaal Verwarmingsfonds

Als je je woning verwarmt met:

 • huisbrandolie (ook gekend als mazout of stookolie)
 • propaangas in bulk
 • lamppetroleum (type c) die je per liter koopt aan de pomp

en je hebt een beperkt inkomen, dan kom je in aanmerking voor een financiële toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds. 

Daarmee helpen we je een deel van de verwarmingskosten te dragen.

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt niet tussen voor verwarming met: 

 • aardgas via een stadsnetwerk
 • propaangas of butaangas in flessen
 • elektriciteit
 • pellets
 • brandhout
 • ...

Voor deze brandstoffen zijn er soms andere steunmaatregelen. Voor meer info, klik hier.

Hoe vraag je de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het OCMW jouw aanvraag indienen.

Wat breng je mee?

 • een kopie van de leveringsfactuur of -bon
 • identiteitskaart
 • bewijs van het gezinsinkomen

https://www.verwarmingsfonds.be

Minimale levering aardgas

Wanneer je tijdens de winterperiode (van 1 november tot 31 maart) onvoldoende geld hebt om je digitale aardgasmeter in prepaid functie op te laden en hierdoor dreigt zonder verwarming te vallen kan je een financiële steun vragen bij het OCMW.

Binnenkort komt hier meer informatie.