Schuldhulpverlening

Het OCMW verleent advies wanneer je moeilijkheden hebt met je budget, je financiële situatie of met één of meerdere schulden of achterstallige betalingen. Samen met jou wordt een budgetplan opgesteld (dit is een overzicht van al je inkomsten en je uitgaven) en onderzoeken we de schuldenlast. Er wordt ook nagegaan of de schulden gegrond zijn, nog niet verjaard zijn en of er geen onwettige kosten worden aangerekend.

Eenmaal jouw situatie duidelijk is, bekijken we welke vorm van budget- of schuldhulpverlening de beste oplossing biedt.

Schuldbemiddeling

De maatschappelijk werkster treed op als bemiddelaar tussen jou en de schuldeiser (energiemaatschappij, gerechtsdeurwaarder, ziekenhuis,..). De schuldbemiddelaar bekijkt samen met jou welk bedrag haalbaar is volgens jouw budget om af te betalen. Er wordt een afbetalingsplan voorgesteld aan de schuldeiser. Wanneer de schuldeiser akkoord is doe je er goed aan de afbetalingsafspraken te respecteren. Indien de schuldeiser niet akkoord gaat met het voorstel wordt gezocht naar een andere oplossing.

Budgetbegeleiding

Je beheert zelf je inkomen, maar de maatschappelijk werker helpt jou op administratief vlak en om je budget in evenwicht te houden zodat je niet teveel uitgeeft. Deze vorm van begeleiding kan enkel wanneer je over geen of weinig schulden beschikt en voldoende inkomsten hebt.

Budgetbeheer

Wanneer je veel schulden hebt en je niet meer weet wie of wat je eerst moet betalen dan kan je budgetbeheer aanvragen. Je beschikt zelf niet meer over je inkomen.

De maatschappelijk werker maakt samen met jou een budgetplan op. Er worden afspraken gemaakt over het bedrag leefgeld, de betaling van vaste kosten, welke bedragen aan de schuldeisers wordt betaald.

Al deze en andere afspraken worden in een overeenkomst inzake schuldbemiddeling opgenomen.

Je onderhoudt regelmatige contacten met de maatschappelijk werker om je financiële situatie te bespreken.

Deze vorm van begeleiding is vrijwillig en je beslist zelf wanneer je terug zelf je budget in handen wil nemen.

Collectieve schuldenregeling 

Wanneer je schuldenlast te groot is in verhouding tot je inkomsten en je niet meer weet hoe er bovenop te geraken, dan kan je een aanvraag indienen via een verzoekschrift ‘collectieve schuldenregeling’ bij de Arbeidsrechtbank. De Arbeidsrechtbank beslist of je wordt toegelaten.

Indien je wordt toegelaten duidt de arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan, dit kan een advocaat-schuldbemiddelaar zijn of het OCMW. Het OCWM De Haan heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Brugge. Voor het dagelijks beheer van je gelden kan je terecht bij de maatschappelijk werkster van het OCMW De Haan

Deze regeling biedt je de kans om na maximum 7 jaar terug zonder schulden te leven.