Poetsdienst

De poetsdienst van OCMW De Haan verstrekt tijdelijke hulp aan gezinnen, alleenstaanden, senioren en hulpbehoevenden die moeilijkheden ondervinden bij het gewoon onderhoud van de woning en die onvoldoende financiële middelen hebben om hiertoe iemand anders ( of een andere dienst) aan te stellen.

Om in aanmerking te komen moet je je gewone verblijfplaats op het grondgebied van de gemeente De Haan hebben.

Bij elke aanvraag wordt er een financieel en sociaal onderzoek verricht door maatschappelijk assistente Heidi Burssens, verantwoordelijk voor de thuiszorg, om je bijdrage te bepalen.

De bijdrage is inkomstengerelateerd en er wordt met alle inkomsten (maandelijkse inkomsten, huuropbrengsten, KI, spaargeld, enz.) rekening gehouden. Als je geen financieel onderzoek wenst, kan je ook gebruik maken van onze diensten aan het maximumtarief.

Iedere aanvraag wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd om over je bijdrage te beslissen.

De poetsdienst wordt per halve dag (voor- of namiddag) verleend vanaf 8.30u tot 17u elke werkdag van de week.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW De Haan stelde een reglement van orde voor de poetsdienst vast. Het reglement vermeldt onder meer wat de inkomstenvoorwaarden zijn, welk takenpakket de poetsvrouw heeft en wat de verplichtingen van de aanvrager zijn. Dit is een openbaar document die ter inzage ligt bij de dienst Thuiszorg .

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht elke voormiddag (8.30u – 11.30u) in het OCMW De Haan – Markt 2 te 8420 De Haan (Wenduine) en op telefoonnummer 050/435140 of via e-mail ocmw@dehaan.be