Iedereen heeft het recht om een menswaardig leven te leiden. Het Sociaal Huis De Haan biedt maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen om hen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.