Maaltijden aan huis

OCMW De Haan biedt maaltijden aan huis aan. Dit is een tijdelijke dienstverlening voor gezinnen, alleenstaanden, senioren en hulpbehoevenden die moeilijkheden ondervinden om nog zelf te voorzien in een eigen bereide maaltijd.

Deze dienstverlening wordt aangeboden onder de vorm van 3 maaltijden aan huis per week, bereid en gekoeld bedeeld door een traiteur.

Om in aanmerking te komen moet je je gewone verblijfplaats op het grondgebied van de gemeente De Haan hebben.

Bij elke aanvraag wordt er een financieel en sociaal onderzoek verricht door maatschappelijk assistente Heidi Burssens, verantwoordelijk voor de thuiszorg, om je bijdrage te bepalen.

De bijdrage wordt bepaald naar je financiële mogelijkheden. Er zijn 2 prijzen mogelijk.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW De Haan stelde een reglement van orde voor de dienst maaltijden aan huis vast. Het reglement vermeldt onder meer wat de inkomstenvoorwaarden zijn, hoe je moet aanvragen en wat de verplichtingen van de gebruiker van deze dienst zijn. Dit is een openbaar document die ter inzage ligt bij de dienst Thuiszorg .

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht elke voormiddag (8.30u – 11.30u) in OCMW De Haan – Markt 2 te 8420 De Haan (Wenduine) en op telefoonnummer 050/435140 of via e-mail ocmw@dehaan.be