Klusjesdienst

De klusjesdienst van OCMW De Haan verstrekt hulp aan gezinnen, alleenstaanden, senioren en hulpbehoevenden bij het uitvoeren van allerlei klusjes en herstelwerken die je zelf niet aan kunnen, waar ze geen familie of vrienden voor kunnen aanspreken of waarvoor ze onvoldoende financiële middelen hebben om hiertoe iemand anders aan te stellen.

Om in aanmerking te komen moet je je gewone verblijfplaats op het grondgebied van de gemeente De Haan hebben.

De bijdrage is inkomstengerelateerd en er wordt met alle inkomsten (maandelijkse inkomsten, huuropbrengsten, KI, spaargeld, enz.) rekening gehouden. Indien je geen financieel onderzoek wenst, kan je ook gebruik maken van onze diensten aan het maximumtarief.

Iedere aanvraag wordt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd om over je bijdrage te beslissen.

De prijs is per uur en per klusjesman en er wordt steeds minimum een half uur werk aangerekend.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW De Haan stelde een reglement van orde voor de klusjesdienst vast. Het reglement vermeldt onder meer wat de inkomstenvoorwaarden zijn, welk taken de klusjesman mag uitvoeren en wat de verplichtingen van de aanvrager zijn. Dit is een openbaar document die ter inzage ligt bij de dienst Thuiszorg.

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht elke voormiddag (8.30u – 11.30u) in OCMW De Haan – Markt 2 te 8420 De Haan (Wenduine) en op telefoonnummer 050/435140 of via e-mail ocmw@dehaan.be