Installatiepremie

Omschrijving

Een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Hiermee geeft het OCMW u een extra ondersteuning om uw woning in te richten.

Voorwaarden

 • uw inkomen is ten laste van de sociale zekerheid of sociale bijstand of is lager dan een bepaald grensbedrag:
  • ofwel hebt recht op een leefloon (of steun gelijkgesteld aan leefloon)
  • ofwel hebt u een vervangingsinkomen (pensioen, invaliditeit, ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering, e.a.)
  •  ofwel hebt u recht op een uitkering voor personen met een handicap
  • ofwel hebt u recht op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen
  • ofwel is uw inkomen lager dan het leefloon (voor de categorie waartoe u behoort), verhoogd met 10%
 • u hebt een woning gevonden (u bent niet langer dakloos)
 • u huurt een woning of appartement als hoofdverblijfplaats
 • u hebt de installatiepremie nog nooit ontvangen

Hoe aanvragen?

U neemt contact op met het OCMW van de gemeente waar u gaat wonen. De sociale dienst zal nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag?

 • 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'
 • u kunt de installatiepremie slechts éénmaal ontvangen
 • de premie wordt uitbetaald als u de woning betrekt

Meebrengen:

 • identiteitskaart
 • alle informatie over de woning waarnaar u verhuist
 • bewijs van inkomsten
 • bewijs dakloosheid (bv. attest verblijf instelling, vonnis uithuiszetting,…)