Individueel verminderd tarief kinderopvang

Vroeger bestond er geen sociaal tarief in de kinderopvang waar je volgens je inkomen moet betalen. Dit is nu verleden tijd. Ouders met een beperkt budget die gebruik maken van een opvangvoorziening voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen (en betalen volgens hun inkomen), kunnen vanaf nu in bepaalde gevallen recht hebben op een individueel verminderd tarief voor de kinderopvang.

Op basis van een sociaal-financieel onderzoek kan het OCMW :

  • Het recht geven op het minimumtarief, dit bedraagt € 1,72 / dag (tarief 2022).
  • Het recht geven op een individueel verminderd tarief dat 50% is van het tarief op je attest inkomenstarief

Wat moet je doen om het individueel verminderd tarief aan te vragen?

Stap 1 : Je vraagt een attest inkomenstarief aan op mijn.kindengezin.be (ID-reader nodig) of via de Kind en Gezin-lijn (078 150 100). Indien dit niet lukt helpen wij jou ook graag verder.
Stap 2: Je komt langs bij het OCMW tijdens de openingsuren.
Stap 3: Je bekijkt samen met een maatschappelijk werker of een individueel verminderd tarief mogelijk is binnen jouw situatie.
Stap 4: De aanvraag wordt ofwel goedgekeurd of afgekeurd door het OCMW. Het OCMW geeft deze beslissing door aan Kind en Gezin.
Stap 5: Kind en Gezin maakt na goedkeuring een attest op met het toegekende tarief. Dit wordt dan door jou aan de kinderopvang bezorgd.

Welke documenten moet je zeker meebrengen?

  • Huidig attest inkomenstarief Kind en Gezin
  • Identiteitskaart
  • Bewijzen van inkomsten, uitgaven, schulden,..
  • Huurcontract