Het Lindenhof wordt Woonmaatschappij Zetus

Gepubliceerd op maandag 10 juli 2023 9 u.
Vanaf 1 juli is Zetus, de nieuwe woonmaatschappij voor de Oostkust, operationeel. Wie een betaalbare woning zoekt in Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist of Zuienkerke kan voortaan terecht bij één organisatie die sociaal wonen overkoepelend organiseert voor de hele Oostkustregio.

Binnen de woonmaatschappij Zetus worden de sociale huisvestingsmaatschappijen Het Lindenhof en T’Heist Best samengevoegd met de sociaal verhuurkantoren Woonwinkel en Sovekans. De individuele namen vervallen, maar de dienstverlening blijft ongewijzigd bestaan.

De fusie kwam er naar aanleiding van de regiovorming die de Vlaamse regering de gemeenten opgelegde. De samenwerking moet zorgen voor een efficiëntere werking en een betere dienstverlening. De kerntaak van Zetus – tegemoet komen aan de woningnood van de inwoners van Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist en Zuienkerke – is de topprioriteit.

Optimale dienstverlening

Door samen te gaan als één nieuwe woonmaatschappij worden de huurders en kandidaat-huurders nog beter geholpen dan voorheen. Zetus bundelt krachten, kennis en expertise.

Kandidaat-huurders dienen zich voortaan maar één keer aan te melden bij de woonmaatschappij om zich voor het ganse patrimonium in te schrijven. Zetus vereenvoudigt de inschrijvingsprocedures.

Er staat nu een ploeg van maar liefst 28 gespecialiseerde medewerkers klaar om huurders en kandidaat-huurders, maar ook eigenaars van panden, aannemers en andere dienstverleners, optimaal te helpen en bij te staan. Zetus blijft inzetten op persoonlijk contact.

Zetus blijft verder werken vanuit de gekende kantoren in Blankenberge (Hanneusestraat 32/2 , Het Lindenhof) en Knokke-Heist (Kraaiennestplein 1 , T’Heist Best en Woonwinkel). Zetus blijft lokaal bereikbaar.

Uitgebreid woningenaanbod en intens bouwprogramma

De nieuwe woonmaatschappij staat voortaan in voor de verhuur van ruim 1.500 woningen en appartementen in de Oostkustregio. Zetus heeft zo’n 1.150 woonentiteiten in eigendom en zo’n 350 woonentiteiten die ingehuurd worden van particulieren.

Als opvolger van Het Lindenhof en t’Heist Best blijft Zetus focussen op nieuwbouw- en renovatieprojecten voor betaalbaar huren. In de vier gemeenten zijn bouwprojecten in ontwerpfase, in opstart of in afwerking. Andere projecten zijn op korte termijn gebruiksklaar. Zetus blijft ambitieus verder bouwen.

Samenwerking met de lokale besturen

Blankenberge, De Haan, Knokke-Heist en Zuienkerke blijven de primaire partners van de woonmaatschappij. We streven samen naar een maximale begeleiding en ondersteuning van de inwoners die nood hebben aan betaalbare huisvesting. We werken samen aan woonkwaliteit en leefbaarheid in de woonbuurten. Zetus blijft intens samenwerken met de gemeenten.

Dezelfde contacten

De nieuwe woonmaatschappij Zetus wordt geleid door de samengestelde Raden van Bestuur van de voormalige huisvestingsmaatschappijen Het Lindenhof en T’Heist Best. Philip Konings (voorzitter Het Lindenhof) en Guy Demeestere (voorzitter T’Heist Best) blijven aan het roer staan. Wim Moyaert en Bernard Despiegelaere blijven directeurs.

Voor De Haan zetelen Naomi Museeuw en Mathieu Delbarge in de Raad van Bestuur. De overige raadsleden zijn Philip Konings, Stef Debusschere, Michel Vanparys, Yves Catteceur, Lorie Goethals en Céline Vannieuwenhuyse (Blankenberge), Guy Demeestere, Bert Debrabandere, Philip Van Eeghem, Fabienne Maes, Tine Gobert, Nick Wenmaekers (Knokke-Heist), Geert Quintens (Zuienkerke).