Financiële hulp bij verblijf in een woonzorgcentrum

Indien je in De Haan woont en niet over de nodige financiële middelen beschikt om een opname in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW financieel tussenkomen.

Het OCMW bekijkt of je reeds over alle inkomsten beschikt waar je recht op hebt en zal hierover de nodige informatie geven of je doorverwijzen.

Daarnaast volgt een financieel onderzoek door een maatschappelijk werker. Die gaat na over welke inkomsten, spaargelden en andere middelen (effecten, eigendommen...) je beschikt.

Als je kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.