Dringende medische hulp voor personen zonder wettig verblijf

Het OCMW komt tussen in dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf. De medische hulp kan zowel ambulant (vb. huisarts, kinesist) als in een verpleeginstelling.

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijf in België of je hebt een gedogen verblijf. (uitgeprocedeerd maar geen bevel om het grondgebied te verlaten).
  • Je verblijft zonder papieren in België
  • Je verblijft op het grondgebied van OCMW De Haan
  • Je hebt geen financiële middelen om zelf in te staan voor de medische kosten

De maatschappelijk werker van het OCMW gaat deze voorwaarden na tijdens een sociaal en financieel onderzoek.

Aanvraag

  • Je maakt een afspraak bij het OCMW De Haan (050/43 51 40)
  • Je legt een medisch getuigschrift voor waaruit de dringende noodzakelijkheid van de zorg wordt omschreven, dit attest moet opgemaakt worden door een erkende medische zorgverstrekker.
  • Je bezorgt informatie over uw identiteit en verblijfsprocedures.
  • Je geeft aan waar uw verblijfplaats is.
  • Je bezorgt een overzicht van alle inkomsten van alle gezinsleden.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Het OCMW betaalt na goedkeuring van het BCSD de medische kosten volgens het RIZIV-tarief, als een arts verklaart dat de behandeling medisch noodzakelijk is.

We hebben steeds een attest dringende medische hulp van de arts nodig. We betalen echter geen extra kosten die buiten het RIZIV vallen.

Wat verstaan we onder medische hulp? Hierbij komen medicatie, ziekenhuisopname, thuisverpleging, labo-onderzoeken, kinesitherapie, tandarts, doktersconsultaties,… in aanmerking.