Sociale activering

Wat?

Jaarlijkse financiële steun voor personen en gezinnen i.k.v. sport, vrije tijd, digitale ondersteuning, schoolkosten (<18 jaar) en noodzakelijk materiaal (<18 jaar).

Waarvoor te gebruiken?

 • lidgelden spot/vereniging
 • sportabonnementen
 • sportuitrusting
 • daguitstappen in België
 • toegangstickets voor evenementen
 • vakantiekampen
 • aankopen hardware (computer, printer,...)
 • internetabonnement
 • abonnementen voor het openbaar vervoer
 • schoolreizen
 • schoolfacturen en noodzakelijk schoolmateriaal (<18 jaar)
 • paramedische ondersteuning (<18 jaar)
 • noodzakelijk materiaal (<18 jaar)
 • vaccins en kleine apotheek voor eerste zorgen (<18 jaar)
 • speelpleinwerking (<18 jaar)

Voor wie?

Jij (en je gezin) zijn gedomicilieerd in De Haan EN

je ontvangt een (equivalent) leefloon OF

je hebt een beperkt inkomen

Bedragen*

 • Volwassene: € 50 - € 100 per jaar
 • Kind: € 50 - € 100 per jaar
 • Digitalisering: € 50 - € 100 per jaar

* Het bedrag van deze steunmaatregel is afhankelijk van uw situatie. Per gezin kan de tussenkomst niet meer dan € 500 bedragen. 

Welke documenten moet je zeker meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Recente inkomensbewijzen